treść serwisu

Lubliniana. Malarskie widoki Lublina i Lubelszczyzny (XVII – początek XX wieku) Muzeum Narodowe w Lublinie

Bogata kolekcja ikonograficzna grafik, obrazów olejnych, akwareli, będąca ważnym źródłem wiedzy o przeszłości miasta i regionu. Dzięki pejzażom można prześledzić zmiany, jakie zachodziły w architekturze Lublina oraz miast i miasteczek położonych między Wisłą a Bugiem. Najstarsze obiekty to m.in. pochodzące z XVII i XVIII wieku ryciny przedstawiające widoki Lublina autorstwa Abrahama Hogenberga, Gabriela Bodenehra, Pietera van der Aa, Jana Maszewskiego, Jana Aleksandra Gorczyna. Widoki Lublina i Lubelszczyzny wykonane różnymi technikami malarskimi reprezentują prace: Leona Urmowskiego, Ludwika Horwarta, Adama Lerue, Wojciecha Gersona, Michała Elwio Andriolli, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Jana Kanty Gumowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Władysława Skoczylasa.

Obiekty

0
Kompozycja wykonana na papierze kremowym.

Kazimierz Dolny

Trachter, Symcha Binem

1930

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/535/ML - Widok Katedry i Wieży Trynitarskiej w Lublinie. Na pierwszym planie Plac Katedralny z bryłą ukazanej od strony fasady świątyni. Fasada 3-kondygnacyjna, 2-wieżowa z 4-kolumnowym portykiem, ściana szczytowa z trójkątnym naczółkiem, ujęta wieżyczkami. Przy północnej ścianie kościoła elewacja dawnej szkoły jezuickiej, po lewej budynek dawnego kolegium - 3 piętrowy o elewacji artykułowanej pilastrami w porządku wielkim. Dalej brama Trynitarska z neogotycką, 8-boczną, nakrytą ostrosłupowym dachem wieżą. Przed kompleksem zabudowań plac z wydzielonymi trawnikami, na placu spacerujące postacie, przed fasadą katedry powóz.

Katedra w Lublinie i Wieża Trynitarska

Lerue, Adam

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/Mal/832/ML - Obraz zakomponowany w owalu. Po lewej stronie - grupa wysokich drzew o ciemnych koronach. Na pierwszym planie fragment brzegu rzeki z drewnianym mostkiem po lewej stronie. Na rzece łódka z zarzuconą siecią. Na drugim planie - zabudowania wiejskie skupione wokół kościoła z czerwonym dachem. Przed nimi przydrożny krzyż lub mogiła. W tle, po prawej wzgórza. Na nich zamek z dwiema, okrągłymi wieżami. Wyzej - niebo z obłokami. Pejzaż ożywiony postaciami ludzi.

Janowiec nad Wisłą

Malinowski, Adam Wiktor

1850 — 1892

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/806/ML - Widok ul. Jezuickiej od strony ul. Bramowej. Po lewej perspektywiczny ciąg kamienic, dolne partie elewacji ucięte przy krawędzi. U dołu mały fragnment skręcającej 
w lewo ulicy ograniczonej po prawej parkanem. Za nim budynek dawnego kolegium jezuickiego. W głębi, zarysowana na białym tle nieba, górująca nad zabudowaniami sylwetka neogotyckiej Wieży Trynitarskiej. Na lewo fragment frontonu katedry i hełm południowej wieży. Przedstawienie o charakterze swobodnego szkicu, prowadzone miękką, urywaną kreską.
Światłocień wydobyty nielicznymi, przetartymi smugami.

Ulica Jezuicka w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/772/ML - idok okazałego drewnianego domu w ujęciu od strony ściany bocznej. Na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, na ceglanej podmurówce, z mansardowym, krytym gontem dachem. 
Na osi elewacji frontowej dwukolumnowy ganek z balustradą i prowadzące do niego schodki. Po lewej dwa prostokątne okna, w elewaacji szczytowej okna analogiczne. Nad elewacją tzw. daszek przyzbowy. Przy lewej krawędzi fragment przylegającego budynku. W głębi po prawej zarysy sąsiednich zabudowań. U góry szkic rzutu przyziemia domu.

Dom garbarza

Zakład Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego

1917 — 1918

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/767/ML - Widok drewnianego budynku garbarni. Jednokondygnacyjna, z wysokim, krytym gontem mansardowym dachem. W ścianie dłuższej, na osi otwór wejściowy, po obu stronach zasłonięte okiennicami okna. W połaci dachu rodzaj szerokiej wystawki nakrytej odrębnym zadaszeniem. Przy ścianie szczytowej, po prawej niska przybudówka nakryta jednospadowym dachem. Przy krawędzich fragmenty drewnianego płotu. Prowadzone miękkimi, przetartymi smugami w odcieniach szarości.

Garbarnia

Zakład Artystyczno-Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego

1917 — 1918

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/553/ML - Widok Bramy Krakowskiej w Lublinie. Brama ukazana w głębi przedstawienia. Po lewej fragment monumentalnego portyku Nowego Ratusza, po prawej ciąg pierwszych kamienic Krakowskiego Przedmieścia. Na pierwszym planie sylwetki spacerujących mieszczan.
Przedstawienie szczegółowe, w odcieniach szarości.
sygn. pod ryc.: Rys z natury A. Lerue Odbito w Lit. A. Pecq & Co. w Warsz. 482 Lit. J. Cegliński, nizej: BRAMA KRAKOWSKA / ZABYTEK Z CZASÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO; u góry napis: ALBUM LUBELSKIE No 4.
pod ryc.: BRAMA KRAKOWSKA  ZABYTEK Z CZASÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO

Brama Krakowska w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/544/ML - Widok wnętrza kaplicy św. Trójcy w Lublinie. Wnętrze późnogotyckie, w widoku ku ścianie zachodniej. Nawa ukazana w ramie ostrołucznej arkady, żebrowe sklepienie wsparte na centralnym, 8-bocznym filarze. We wnętrzu postacie modlących się.

Kaplica zamkowa w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/537/ML - Widok Rynku i ul. Grodzkiej w Lublinie. Przy prawej krawędzi fragment budynku Trybunału, zza niego widoczna część elewacji kamienicy na rogu Rynku i ul. Grodzkiej. Po lewej perspektywiczny ciąg kamienich  północnej pierzei Rynku i ul. Grodzkiej. Na placu między zabudowaniami sylwetki przechodniów. Przedstawienie z dbałością o wierne oddanie szczegółów, modelowane zespołami drobnych punktowań, zdominowane odcieniami szarości i beżu.

Rynek i ulica Grodzka

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wieży zamkowej w Szczebrzeszynie. Na pierwszym planie wzniesienie o łagodnie opadającym stoku, na którym posadowiona budowla na planie kwadratu, kryta czterospadowym dachem. W elewacji frontowej otwór wejściowy i trzy otwory okienne. Naroża boniowane. Po prawej fragment krytego drewnianym gontem budynku z przylegającym do jednej ze ścian płotem,  przy frontowej elewacji siedząca postać, dwie kolejne idące obok drogą. W tle między zabudowaniami widoczne korony drzew.

Szczątki wieży z zamku w Szczebrzeszynie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Lublina wzorowany na widoku A. Hogenberga. opis analogicznie jak : S/G/271/ML. Przedstawienie niekolorowane, o zmniejszonej wysokości. Bezpośrednio nad wieżami kościołów jezuitów i Bramy Krakowskiej wstęga z napisem: LUBLIN in Pohlen, w miejscach karuszy herbowych pochylone tarcze. U dołu wprowadzone dwa pola z informacjami o Lublinie w jęz. niemieckim po lewej oraz legenda z oznaczeniami po prawej.

Lublin in Pohlen

Bodenehr, Gabriel

1710

Muzeum Narodowe w Lublinie

R/7252/ML - Widok ulicy Rybnej w Lublinie. Wzdłuż ulicy zarysowane elewacje kamienic zbiegajace się ku centrum kompozycji. W centrum szkicowo zarysowane sylwetki przechodniów. Przedstawienie modelowane równoległymi kreskowaniami, w ciepłej tonacji oraznżu oraz błękitów i zieleni.
sygn. p.d. Z. Waśniewski 1930

Ulica Rybna w Lublinie

Waśniewski, Zenon

1930

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Grodzkiej od strony Starego Miasta wraz z kamienicami ulicy Grodzkiej. W przyziemiu zakończony półkoliście otwór przejazdu, powyżej rząd trzech okien, zwieńczenie w formie szczytu ze spływami wolutowymi i wnęką z monogramem królewskim (nieczytelnym). W prześwicie bramy i wzdłuż ulicy zarysowane sylwetki przechodniów. Przedstawienie o charakterze szkicu.

Brama Grodzka w Lublinie

Trachter, Symcha Binem

1921

Muzeum Narodowe w Lublinie

R/5625/ML - Widok Bramy Krakowskiej od strony Rynku Starego Miasta. Bryła Bramy w głębi, częściowo 
przesłonięta biegnącym perspektywicznie po prawej ciągiem kamienic. Po lewej płaszczyzna rynku. Przedstawienie szkicowe, prowadzone prostą, twardą kreską wydobywającą zarysy podziałów architektonicznych. Dominują oranże, żółcienie, w partiach zacienionych wprowadzona zieleń, granat i brunatny.
sygn. p.d.; Z. Waśniewski 1938

Brama Krakowska w Lublinie

Waśniewski, Zenon

1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/Mal/239/ML - Widok na Bramę Krakowską w Lublinie od strony Krakowskiego Przedmieścia. Z lewej strony fragment gmachu kościoła św. Ducha oraz ruiny kościoła Franciszkanów, z prawej fragmenty kamienic przy Krakowskim Przedmieściu. Widok uzupełnia sztafaż drobnych rozmiarów - grupka ludzi, bryczka z koniem.

Widok Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie

Zaleski, Marcin

1820 — 1877

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/1229/ML - Widok na most od strony północno-zachodniej. Na pierwszym planie płaszczyna nabrzeża rzeki. Powyżej jasna tafla wody i usytuowany w prawej części kompozycji, wsparty na czterech przęsłach most. Balustrada zwieńczona smukłymi, spiczastymi fialami zaopatrzonymi w latarnie. Nad mostem ujęta linia elektryczna. W tle, po prawej stronie korony drzew, po lewej jasna płaszczyzna kamienicy. W głębi panorama miasta z przełoniętymi drzewami sylwetami Bramy Krakowskiej, strzelistej Wieży Trynitarskiej i barokowych wież katedralnych. Ich jasne bryły odcinają się od zakreskowanych partii lawowanych tuszem pozostałych elementów kompozycji. Niebo z chmurami zaznaczone równoległymi kreskowaniami prowadzonymi cienkimi pociągnięciami piórka.

Most na Bystrzycy

Kietlicz-Rayski, Konstanty

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego w Lublinie. Na pierwszym planie wzniesienie z sylwetkami 2 mężczyzn. W oddali płaszczyzna łąki, w głębi wzgórze zamkowe z pozostałościami południowego skrzydła oraz kaplicą św. Trójcy i basztą. Po prawej bryła kościoła i klasztoru pofranciszkańskiego. Formy określone delikatnym konturem, modelowane plamami błękitu w szerokiej gamie walorowej.

Zamek Lubelski

Urmowski, Leon

1814

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Krakowskiej w Lublinie w scenerii nocnej. Ukazana od strony południowo - zachodniej, z wyeksponowaną częścią przedbramia. Przed bramą sylwetki przechodniów. Formy 
miękko modelowane, określone gęstymi kreskowaniami.

Brama Krakowska w Lublinie

Trzebiński, Marian

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok ulicy w miasteczku.. W centrum kompozycji szeroka, niebrukowana droga. Po obu jej stronach niewielkie domy. Zabudowania parterowe, drewniane, kryte dachami naczółkowymi. Na pierwszym planie, po prawej dom ukazany od strony szczytu, za nim dachy dwóch kolejnych zabudowań. Po lewej rząd domów usytuowanych elewacją w stronę drogi, obok żuraw i stojący przy jednym z budynków wóz. Przedstawienie utrzymane w szerokiej gamie szarości i błękitów.

Ulica w Bełżycach

Chełmoński, Józef

1800 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 185 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd