treść serwisu

Fragment skały z graptolitami

Jest częścią kolekcji: Kolekcja geologiczna

Nota popularyzatorska

Fragment skały z graptolitami

W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu przechowywany jest fragment skały (prawdopodobnie łupka) z graptolitami

Egzemplarz ten zapewne pozyskany został przez członków niemieckiego towarzystwa naukowego Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn podczas prowadzonych przez nich ekspedycji lub wycieczek geologicznych, które miały miejsce w drugiej połowie XIX w. lub w początkach XX w.

W księdze inwentarzowej muzeum oraz na archiwalnej karcie katalogowej obiekt ten zapisano pod numerem MT/A/VIII/1966, 8/1966 jako „fragment narzędzia kamiennego, silnie uszkodzonego" i powiązano go z młodszą epoką kamienia (neolit). Po weryfikacji i konsultacjach geologicznych ustalono, że jest to z dużym prawdopodobieństwem fragment skały osadowej z graptolitami. Graptolity to podłużne, cienkie skamieniałości paleozoicznych morskich kolonialnych zwierząt, których szczątki odkładały się w osadach głębokomorskich. Należą one do typu półstrunowców (Hemichordata) i gromady graptolitów. Prezentowany egzemplarz datowany jest ogólnie na ordowik lub sylur (ok. 480–420 milionów lat temu). Skały paleozoiczne z graptolitami odsłaniają się m.in. w Estonii lub na wyspach Bałtyku. Występują też pospolicie jako eratyki w osadach lodowcowych m.in. Polski i Niemiec.

Konsultacje i określenie geologiczne: dr hab. Maciej Krajcarz, prof. ING PAN (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa).

Beata Bielińska-MajewskaSygnatury i napisy:

  1. Sygnatura: dolna powierzchnia; numer inwentarzowy, czarny tusz: VIII/1996
  2. Sygnatura: górna powierzchnia; dawny numer inwentarzowy, czarny tusz: 1901/02 Nr 9.
  3. Sygnatura: górna powierzchnia; numer inwentarzowy, czarny tusz, zabezpieczony lakierem: Otłoczyn VIII/1966
  4. Sygnatura: boczna powierzchnia; dawny numer inwentarzowy, czerwona farba: Thorn-Ottotschin
  5. Sygnatura: dolna powierzchnia; dawny numer inwentarzowy, czerwona farba: IV A 176 lub 178?

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany

Wymiary

wysokość: 6,0 cm, szerokość: 6,3 cm

Rodzaj obiektu

skamieniałość

Tworzywo / materiał

skała, łupek, skamieniałość

Pochodzenie / sposób pozyskania

zbiory archiwalne

Czas powstania / datowanie

ordowik lub sylur

Miejsce powstania / znalezienia

znalezienie: Otłoczyn, województwo kujawsko-pomorskie, powiat Aleksandrów Kujawski (Polska)

Właściciel

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Numer identyfikacyjny

MT/A/VIII/1966, 8/1966

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd