treść serwisu

Medal Samuela Linde

Jest częścią kolekcji: Historia Uniwersytetu Warszawskiego

Nota popularyzatorska

Medal autorstwa Karola Emanuela Baerenda przyznany Samuelowi Lindemu za zasługi związane z wydaniem jego największego dzieła: Słownika Języka Polskiego.

Samuel Linde (1771-1741), leksykograf, pedagog, i bibliotekarz.  W latach 1792-1794 pierwszy propagator i wykładowca języka polskiego na uniwersytecie w Lipsku. Współorganizator i dyrektor Liceum Warszawskiego, a następnie profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Poświęcił wiele lat na zgromadzenie, a następnie uporządkowanie materiału, który później przełożył się na pierwszy jednojęzyczny słownik języka polskiego – dzieło z 60 tysiącami haseł. Publikacja pionierskiego 6-tomowego słownika była najdroższym przedsięwzięciem wydawniczym w całym Księstwie Warszawskim, zasponsorowanym m.in. przez księcia Adama Czartoryskiego i ówczesnego króla Polski Aleksandra I Romanowa. Za swoje zasługi dla języka polskiego Linde był nobilitowany i wielokrotnie nagradzany, czego przykładem jest medal autorstwa Karola Emanuela Baerenda.

Na awersie obiektu, w jego centralnej części, przedstawienie popiersia Samuela Lindego z profilu, z przywieszonym Orderem Świętego Stanisława. W dolnej części popiersia, widnieje znak firmowy twórcy: „Bärend w Wars.”. W górnej części obiektu wokół portretu napis: „SAMUEL BOGUMIŁ LINDE”.  Na rewersie, w centralnej części medalu, otoczony wieńcem laurowym napis: „ZA SŁOWNIK POLSKIEGO IĘZYKA”. Pod spodem, oddzielony poziomą linią napis: „ZIOMKOWIE 1816.”.

Gabriela Pawłowska, Monika Dunajko

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Baerend, Karol Emanuel (1770 - 1825)

Wymiary

wysokość: 0,25 cm

Rodzaj obiektu

medal

Technika

grawerowanie, odlewanie

Tworzywo / materiał

stop cynku

Czas powstania / datowanie

1816

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Warszawa (Królestwo Polskie)

Właściciel

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Numer identyfikacyjny

MUW/51

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego-Warszawa, Ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd