treść serwisu

Pamiątki rodzin Justmanów i Włodawerów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Rodzinę Justmanów tworzyło przed wojną osiem osób: Aron Justman (ur. 1884) i Chaja Miriam z domu Rozenstrauch (ur. 1888); Rywka (Regina) (ur. 1913?), Paulina (Pesa Fajga, ur. 1914), Emanuel (ur. 1915), Lejb (Lebek) (ur. 1917?), Bluma (ur. 1920?) i Pinchas (ur. 1922?). W grudniu 1936 r. Paulina wyszła za mąż za urzędnika Artura Włodawera (Arona, zwanego Artkiem, ur. 1911).
Paulina i Artur Włodawerowie uciekli na wschód przez zieloną granicę w październiku 1939 roku. Niezależnie od nich uciekł z Warszawy także Emanuel Justman. Natomiast Regina Justman została w Warszawie, aby opiekować się rodzicami; w Warszawie pozostało również młodsze rodzeństwo. Cała ta część rodziny zginęła najpewniej w Treblince w 1942 roku.
Włodawerowie zostali w 1940 r. zesłani z Łucka na Syberię, do Asino. W 1941 r., gdy objęła ich amnestia, pracowali w placówkach wychowawczych.
Powrócili do Polski w 1946 roku. W lipcu 1946 r. w Ząbkowicach Śląskich urodziło się im dziecko. Paulina Włodawer pracowała od 1948 r. jako biochemik lipidów w odbudowanym Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, najpierw w Łodzi, potem w Warszawie (po przeniesieniu instytutu w 1953). W 1966 r. uzyskała tytuł profesora.
W dobie Marca '68 małżeństwo wyjechało z Polski do Szwecji. Kontynuowali pracę zawodową, mieszkali pod Sztokholmem. Ich syn, Aleksander Włodawer, wyjechał wówczas do Stanów Zjednoczonych, gdzie został profesorem. Dziś jest światowej sławy krystalografem (zob. https://www.youtube.com/watch?v=-Lj6SHEnshQ).
Więkosząć archiwum rodzinnego przekazał do Muzeum Historii Żydów Polskich w 2008 roku, w pierwszych miesiącach programu zbierania pamiątek.

Przemysław Kaniecki

Obiekty

0
MPOLIN-A4.1.47

Zlecenie spedycyjne Włodawerów

C. Hartwig Gdynia S.A. (Polska; 1858- )

1969-02-21

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

MPOLIN-A4.1.43

Kartki reglamentacyjne żywnościowe

nieznany

2. ćwierć XX wieku

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

MPOLIN-A4.1.42

Kartki reglamentacyjne na cukier

nieznany

2. ćwierć XX wieku

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

MPOLIN-A4.1.41

Dokument członkowski Arona (Artura) Włodawera

nieznany

2. ćwierć XX wieku

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

awers

List do nieznanego radcy

Włodawer, Szmuel Ber

1. połowa XX wieku

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

awers

List do Artura Włodawera

nieznany

2. ćwierć XX wieku

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

awers

List do Artura Włodawera

Blüth, Aleksander

1940-10-30

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

[strona 1]

List do Pauliny Włodawer

nieznany

1941-02-15

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

[strona 1]

List do Pauliny Włodawer

Gutaiser, Henryk

1940-07-30

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

[strona 1]

List do Pauliny Włodawer

Landau, Fania

1942-03-15

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

MPOLIN-A4.1.27

List do Pauliny Włodawer

Landau, Fania

1942-02-23

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Znaleziono 56 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd