treść serwisu

Ikonografia fotograficzna Lublina z lat 1890–1939 Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
Widok kościoła pobernardyńskiego pw. św. Pawła od strony ulicy Dolnej Marii Panny. Przed świątynią rosną drzewa. Po prawej stronie wzdłuż ulicy grupa ludzi stojących lub siedzących na ławkach. Plac kościelny ogrodzony drewnianym ogrodzeniem. Zza drzew widoczna północna ściana nawy środkowej i fragment głównej fasady kościoła. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W dolnej części nazwisko autora fotografii.
Na rewersie wzdłuż górnej krawędzi odręczna informacja ołówkiem.

Kościół Bernardynów

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na kościół pomisjonarski pw. Przemienienia Pańskiego. Ujęcie od strony dawnej ulicy Zamojskiej (na odcinku dzisiejszej ul. Kardynała Wyszyńskiego). Widoczny obsadzony drzewami fragment ulicy, na której znajduje się kilku przechodniów. Wzdłuż biegnie gładko otynkowane neogotyckie ogrodzenie z powtarzającym się motywem ostrego łuku i krenelaża między słupkami. Za ogrodzeniem drzewa i południowo-zachodnia strona świątyni zbudowanej w formie krzyża. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych. W dolnej części nazwisko autora. Na rewersie wzdłuż górnej krawędzi napis informacyjny ołówkiem.

Kościół Misjonarzy

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Pomnik Unii Lubelskiej na placu Litewskim w Lublinie. Na pierwszym planie brukowana „kocimi łbami” ulica Krakowskie Przedmieście. Wzdłuż drewnianego ogrodzenia stoi sześć osób. Za nimi wśród bezlistnych drzew w centralnej części fotografii pomnik. W oddali zabudowania Pałacu Gubernatora (Pałac Lubomirskich). Lewa strona rozświetlona promieniami słońca. Ujęcie w poziomie.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta.

Pomnik Unii Lubelskiej

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok zachodniej fasady kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej (tzw. pobrygidkowskiego lub powizytkowskiego) przy ul. Narutowicza (dawniej Namiestnikowskiej). Na pierwszym planie brukowana ulica, częściowo zacieniona. Widać stojącego na niej mężczyznę. Po lewej stronie narożnik ceglanej kamienicy i postać w cieniu. Fasada kościoła przysłonięta drzewem. Czworokątna wieża zwieńczona kopułą oraz trójkątny szczyt widoczne od ulicy. Po obu stronach świątyni za ogrodzeniem drzewa. W głębi wieża Bramy Krakowskiej. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Wzdłuż górnej krawędzi odręczny napis czarnym tuszem.

Kościół Powizytkowski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Wzgórza Zamkowego i dzielnicy żydowskiej od strony południowo-zachodniej przed 1895 r. Ujęcie ze skarpy Wzgórza Staromiejskiego. Z lewej strony widoczne ogrodzone drewnianym płotem zabudowania dawnego kościoła i klasztoru św. Wojciecha przy ul. Podwale. Na utwardzonym placu przed budynkami stoją ludzie. Za osobnym ogrodzeniem skład desek. Po prawej stronie rozległy zielony teren ze stogiem siana. Na drugim planie gęsta zabudowa dzielnicy żydowskiej, więzienie na zamku z widocznym szczytem kaplicy Św. Trójcy i otynkowaną basztą (donżonem). Przy północnej ścianie zamku widoczny fragment synagogi Maharszala. Na lewo, na Wzgórzu Czwartek kościół Św. Mikołaja. 

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Przy górnej krawędzi napis informacyjny czarnym tuszem z odręcznym dopiskiem ołówkiem.

Zamek Lubelski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kościół i klasztor karmelitów bosych przy ulicy Świętoduskiej w Lublinie. Widok zabudowań od strony południowo-zachodniej. Świątynia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Na pierwszym planie ulica brukowana „kocim łbem”. Widocznych kilkoro przechodniów. Pośrodku dorożka zaprzężona do jednego konia. Po lewej stronie widać koło od drugiej z dorożek. Teren przyklasztorny ogrodzony parkanem z przęsłami oddzielonymi słupkami. Budynek klasztoru dwupiętrowy, przylegający do kościoła od strony południowej. Ponad dachem klasztornym widoczna wieżyczka. Bryła świątyni w typie tzw. renesansu lubelskiego z dwuspadowym dachem krytym dachówką. Od strony klasztoru przedzielone pilastrem dwie arkadowe wnęki z oknami u góry. Poniżej jednej z wnęk widoczne małe zadaszenie. Wejście do kościoła wprost z ulicy przez murowaną kruchtę z jednospadowym dachem krytym blachą. Po lewej stronie kruchty przypora wychodząca na chodnik. Pośrodku łukowato zwieńczone wejście główne z przyległymi symetrycznie po obu stronach łukowatymi wnękami. Nad kruchtą, w ścianie frontowej świątyni, w łukowatej niszy widoczne okno. Wyżej, nad fryzem, trójkątny szczyt. W jego trzech łukowatych niszach polichromia z wizerunkami patronów zgromadzenia oraz Matki Bożej Szkaplerznej. Po lewej budynek dawnego domu kapelana.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną podwójną ramką w kolorze złotym. Na rogach bogaty ornament geometryczny. Wzdłuż lewej krawędzi nazwisko autora fotografii w języku rosyjskim. Na rewersie w górnym polu napis informacyjny ołówkiem.

Kościół i klasztor karmelitów

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok placu targowego przy ulicy Świętoduskiej. Ujęcie od strony odcinka dawnej ulicy Nowej (dzisiejszej Lubartowskiej). Po lewej stronie widoczny kościół karmelitów oraz zabudowa kamienic. Pośrodku plac wypełniony ludźmi i konnymi furmankami. W centralnej części prowizoryczny budynek ze spadzistym jasnym dachem. W głębi po prawej murowany pawilon z kramami. W oddali widoczny kościół i szpital Jana Bożego oraz ówczesny folwark Czechówka.
 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Przy górnej krawędzi napis informacyjny czarnym tuszem.

Targ przy ulicy Lubartowskiej

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na Katedrę i Wieżę Trynitarską od strony ulicy Zamojskiej. Na pierwszym planie ulica Zamojska brukowana „kocim łbem” z wydzielonym podwyższonym chodnikiem dla pieszych. Trakt obsadzony drzewami. Po obu stronach ciągnące się wzdłuż ulicy drewniane ogrodzenie. Za nim niska murowana zabudowa. Po prawej stronie na chodniku stoi lampa gazowa na wysokim słupie zwieńczonym przeszklonym kloszem. Perspektywę ulicy zamyka Wieża Trynitarska oraz boczna elewacja Katedry. Z prawej strony, częściowo zasłonięty drzewami, widać Pałac Biskupi.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). W górnym polu odręczny napis informacyjny czarnym tuszem.

Katedra Lubelska

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na Nowy Ratusz od strony ulicy Królewskiej. Front budynku z centralną wieżą. Przed wejściem, wspartym kolumnami, rosną drzewa przesłaniające częściowo elewacje. Ponad oknami piętra dwujęzyczny (rosyjsko-polski) napis „Magistrat”. Na brukowanej

Ratusz Lubelski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok z góry na ulicę Królewską z Nowym Ratuszem w głębi. Po obu stronach łagodnie skręcającej, brukowanej „kocim łbem”, ulicy pierzeje kamienic. Lewa strona w cieniu. Prawa oświetlona. Centralna kamienica z boniowaniem od frontu i balkonami z metalową balustradą. W tle, ponad dachami hełm Bramy Krakowskiej. Chodniki obsadzone drzewami. Widoczne sylwetki przechodniów. Na ulicy wozy i bryczki jadące w kierunku Śródmieścia. W głębi budynek Nowego Ratusza (Magistratu) zamykającego perspektywę ulicy. Front częściowo przysłonięty drzewami. Po lewej wieża Kościoła pw. Św. Ducha.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). U góry odręczny napis informacyjny czarnym tuszem.

Ulica Królewska z widokiem na Nowy Ratusz

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Klasztor dominikanów od strony ulicy Podwale. Po lewej stronie fotografii widoczna bryła świątyni na stromej skarpie. Ujęcie od strony ulicy Podwale na północno-wschodni narożnik Kaplicy Firlejów oraz dachy prezbiterium i nawy głównej z sygnaturką. Po prawej drewniane budynki gospodarcze ogrodzone płotami i osłonięte drzewami. Na dole porośniętej bujną zielenią skarpy grupa ludzi (dorośli i dzieci). 

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o geometryczno-roślinnych motywach. W p. d. rogu nazwisko autora fotografii w języku rosyjskim. Na rewersie odręczny napis ołówkiem.

Dominikanie

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Krakowskiej od strony placu Łokietka. Na pierwszym planie brukowana nawierzchnia. W dalszej perspektywie zabytkowa brama miejska z wieżą. Gmach otynkowany. Przedbramie wysunięte w stronę Krakowskiego Przedmieścia z dwoma przyporami po bokach, zwieńczone trzema symetrycznie rozmieszczonymi półokrągłymi wieżyczkami i blankowaniem. Nad przejściem bramnym rząd czterech ostrołukowych okien. W centrum rama z obrazem Matki Boskiej. Wyżej czteroboczna kondygnacja z dwoma rzędami kwadratowych uchylnych okien. Nad nimi galeria z żelazną balustradą dookoła wieży. Pośrodku galerii drzwi prowadzące do wnętrza. Nad nimi tabliczka z temperaturą oraz zegar wieżowy w ośmiobocznej partii. Nad zegarem ostrołukowe okna w każdej ze ścian ośmioboku. Powyżej kopuła zwieńczona monogramem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po prawej stronie fotografii widoczne trzy ustawione rzędem w kierunku Bramy dorożki na postoju. Jedna z nich zaprzężona w konia o białym umaszczeniu. Z lewej strony dorożka stojąca bokiem do dwupiętrowej kamienicy przylegającej do Bramy Krakowskiej. Na placu grupy przechodniów. Po prawej dwa skrzydła dawnego Hotelu Centralnego. Elewacje budynków przysłonięte częściowo zielenią. Od frontu szyldy reklamowe. Na przyporze po lewej stronie przyklejone afisze oraz umocowana latarnia z oszklonym kloszem. Na przyporze po prawej stronie pionowo do poziomu placu podwieszony szyld (?) zwisający w dół. Widoczne odpadające fragmenty tynku na Bramie Krakowskiej.
 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. Układ w pionie. Wzdłuż lewej krawędzi w l. g. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Dodatkowo odręczne opisy informujące o historii ob

Brama Krakowska

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Plac Litewski i tak zwany Sobór od strony Krakowskiego Przedmieścia. Na pierwszym planie brukowana ulica z przechodniami i mijającymi się bryczkami. Stangreci w uniformach. Po prawej stronie, za szpalerem drzew widoczna kopuła cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na placu Litewskim. Obok drewniany parkan osłaniający niewidoczny zza zieleni pomnik Unii Lubelskiej. W lewym dolnym rogu fragment chodnika, słup ogłoszeniowy i stojąca latarnia gazowa z oszklonym kloszem. W tle cień rzucany na ulicę przez dachy budynków. W oddali po prawej stronie kamienice Krakowskiego Przedmieścia. W partii nieba linie kabli.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. W l. g. rogu plama granatowego tuszu.

Plac Litewski i Sobór

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na zabudowania wzniesione na skarpie wzdłuż ulicy Podwale. Pośrodku, na pierwszym planie, widoczna latarnia. W prawym dolnym rogu fragment drewnianego płotu. Po lewej młody mężczyzna niosący pod ramię pasiasty pikowany materac. Postać w nakryciu głowy i długim chałacie noszonym przez Żydów. W oddali zamazana sylwetka na niebrukowanej ulicy. W tle skarpa Starego Miasta z piętrowymi domami oraz podwórkami oddzielonymi płotami. Zabudowa po lewej stronie drewniana, w złym stanie. Jeden z budynków podparty deskami. Po prawej murowane kamienice o spadzistych dachach.
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym).

Ulica Podwale

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Widok od strony brukowanej ulicy. Piętrowy murowany budynek. Nad głównym wejściem wsparty na czterech kolumnach balkon z balustradą. Część środkowa lekko wysunięta, zwieńczona cokołem z rzeźbą (trzy postacie kobiece). Okna piętra dekorowane trójkątnymi tympanonami. Pomiędzy nimi pilastry. Część parterowa boniowana. Na frontowej elewacji napis w języku polskim i rosyjskim. Przed budynkiem kilka drzew, stojąca latarnia oraz grupa pięciu osób. Po prawej fragment ogrodzenia i boczna elewacja z oknami.
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym), a także odręczny napis czarnym tuszem z opisem fotografii.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Lublinie

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok ogólny Lublina ukazujący panoramę miasta od strony Starych Bronowic. Na pierwszym planie pole (łąka ?), pośrodku niskie zabudowania. Na odległym wzgórzu widoczne Stare Miasto z charakterystycznymi budowlami. Od lewej: kościół bernardyński (św. Pawła), Magistrat, Brama Krakowska, zabudowania pojezuickie (katedra i Wieża Trynitarska), kościół i klasztor dominikanów, zamek. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym), a także odręczny napis czarnym tuszem z opisem fotografii.

Widok ogólny Lublina

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia pomnika upamiętniającego powstanie Ogrodu Saskiego w Lublinie. Na pierwszym planie widoczny pośrodku kamienny blok w kształcie prostopadłościanu ustawiony na podwyższeniu, do którego prowadzą dwa stopnie. Ujęcie pod kątem. Na jednej ze ścian pomnika wyryty w czterech rzędach napis: „1837 | EPOKA ZAŁOŻENIA | OGRODU DLA MIASTA | LUBLINA”. W głębi na drewnianych ławkach bez oparć siedzą: po lewej stronie dwie kobiety (starsza i młodsza) ubrane w stroje z epoki, po prawej kobieta w kraciastej sukni i w okularach (?). Za nią stoi mężczyzna w jasnej koszuli wypuszczonej na spodnie, spiętej w pasie. Na stopniach pomnika leżą złożone parasole. W tle wysokie drzewa parku. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych. W dolnej części, po prawej stronie nazwisko autora fotografii w języku rosyjskim.

Pomnik fundacji Ogrodu Saskiego

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Wejście do Ogrodu Saskiego w Lublinie. Ogrodzenie murowane w stylu neogotyckim. Przed nim stoi sześciu mężczyzn w różnym wieku. Pierwszy z lewej to prawdopodobnie stróż w długim płaszczu i czapce z daszkiem. Po lewej stronie widać maszerującego mężczyznę ubranego w kurtkę i czapkę. Po prawej stoi kobieta w ciemnej sukni z rozłożoną nad głową parasolką. W linii muru wyróżnia się fasada Domku Odźwiernego ozdobionego sterczynami, attyką i ostrołukowym oknem. Po lewej stronie brama główna i kute w metalu dwie furtki prowadzące na teren ogrodu. Na murowanych słupkach ustawione latarnie. Po prawej stronie widoczny wolnostojący mały parterowy budynek ze spadzistym dachem oraz szczyt kamienicy (częściowo przysłonięte zielenią). Za ogrodzeniem wysokie drzewa parku. Od strony ulicy widoczna brukowana nawierzchnia. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych. W dolnej części, po prawej stronie nazwisko autora fotografii w języku rosyjskim.

Wejście do Ogrodu Saskiego

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na gmach dawnej Komory Celnej w Lublinie. Budynek piętrowy, z wysoką attyką w stylu neogotyckim. Ujęcie od strony brukowanej ulicy. W przylegającym po prawej murze wysoka brama wjazdowa. Przed nią siedzi mężczyzna. Przy pompie wodnej grupa osób. Powyżej muru, w głębi widoczna attyka innego budynku. Kamienica po lewej stronie z bogatą dekoracją architektoniczną i boniowanymi narożnikami. Pośrodku bryczka zaprzęgnięta w dwa konie. Przy niej, odwrócony tyłem, stangret w jasnym okryciu. Obok, po lewej, bryczka jadąca w przeciwnym kierunku. Po prawej stojąca latarnia oraz przykryty kanał ściekowy (?). W narożniku muru widoczne plakaty. Na pierwszym planie w l. d. rogu grupa dzieci. Zabudowania częściowo przysłonięte przez cztery drzewa rosnące wzdłuż ulicy (drzewo pośrodku uschnięte). 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych. W dolnej części, po prawej stronie nazwisko autora fotografii w języku rosyjskim.

Komora Celna

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na aleje parkową w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Ujęcie w perspektywie. Na pierwszym planie aleja prowadząca w głąb parku i rozwidlająca się na dwie części, po obu stronach otoczona niskim ogrodzeniem. Pośrodku widocznych kilku spacerowiczów. Odwróceni od obiektywu: kobieta w ciemnej sukni z rozłożoną parasolką oraz idąca obok postać kobieca w jasnej sukni, za i przed nimi mężczyźni w mundurach i strojach cywilnych. Z naprzeciwka idące trzy postacie. Po bokach wysokie drzewa oraz opalikowane młode drzewka. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych.

Aleja w Ogrodzie Saskim

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/2243 - Pocztówka czarnobiała z widokiem na dziedziniec zamku lubelskiego z czasów funkcjonowania więzienia. Widoczna grupa więźniów (kobiet i mężczyzn) oraz służby więziennej. Część osób stoi. Niektórzy siedzą na ziemi. Po lewej stojące rzędem kobiety. Na pierwszym planie naczelnik (?) w długiej białej dwurzędowej kurtce od munduru z epoletami oraz czapką z daszkiem i znaczkiem na otoku. Prawa ręka wsunięta za rozpiętą kurtkę, lewa w kieszeni ciemnych spodni. Obok niego stoi  mężczyzna w czarnym płaszczu i kapeluszu z laską, oparty o latarnię zwieńczoną przeszklonym kloszem. Za postaciami widoczne zabudowania wzgórza zamkowego: dwukondygnacyjne skrzydło południowe z donżonem i Kaplicą Trójcy Świętej z balustradowym wejściem z poziomu dziedzińca oraz parterowy budynek zamykający dziedziniec od wschodu. Budowle otynkowane. Wieża z charakterystycznym boniowaniem. Na ścianach niższych budynków napisy w języku rosyjskim (m. in. kaplica prawosławna). Wzdłuż górnej krawędzi nadruk w kolorze czarnym z tytułem. 
Na rewersie czarna linatura. Wzdłuż górnej krawędzi drukiem nazwa karty pocztowej w językach francuskim, polskim i rosyjskim. W l.g. rogu odbitka stemplem w kolorze fioletowym w numerem serii wydawniczej. Wzdłuż prawej krawędzi drukiem w kolorze czarnym nazwa nakładcy. Brak śladu obiegu pocztowego.

Pocztówka - Lublin. Podwórze Zamku

Ślusarski

1907 — 1911

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/3159 - Pocztówka ukazuje widok na narożnik budynku od strony ul. Narutowicza ( dawna Namiestnikowska ). Teatr wzniesono ze składek publicznych w latach 1884 - 1866. Charakteryzują go bogate dekoracje architektoniczne: boniowania, portale, pilastry. W górnej części pocztówki napis w języku niemieckim:

Pocztówka - Lublin. Grosses Theater

Annoncen-Expedition Rudolf Mosse

1912 — 1922

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała (widok z lotu ptaka) na plac Łokietka w Lublinie. W centralnej części plac z zabytkową Bramą Krakowską i sąsiadującymi z nią ulicami Starego Miasta oraz Śródmieścia. Brama otynkowana, z balustradą wokół na wysokiej wieży i wysuniętym w kierunku Krakowskiego Przedmieścia zadaszonym przedbramiem, z którego wystaje komin. Na ulicach Bramowej i Jezuickiej od strony Starego Miasta widoczne kamienice uszkodzone lub zburzone podczas bombardowania we wrześniu 1939 r. Po stronie Śródmieścia widoczny bieg ulic Nowej (dzisiejszej Lubartowskiej), fragment Królewskiej oraz Krakowskiego Przedmieścia. Skadrowane zabudowania na tyłach Magistratu (zbombardowane w 1939 r. i nie odbudowane) oraz pawilon handlowy u wylotu ul. Nowej (rozebrany w czerwcu 1939 r.). Przy Magistracie uchwycony fragment kościoła Św. Ducha. Po prawej stronie, sąsiadujący z Bramą Krakowską Hotel Centralny. Na placu Łokietka widoczni z góry przechodnie. Na zaciemnionym tle (skrzydła samolotu) wzdłuż prawej krawędzi napis białymi literami naniesiony na fotografii.

Plac Łokietka

nieznany

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała (widok z lotu ptaka) przedstawiająca Wzgórze Zamkowe i jego okolice. Ujęcie od strony Wzgórza Staromiejskiego. W centralnej części zabudowania więzienia na zamku, z zabytkową Kaplicą Trójcy Świętej oraz donżonem. Przed gmachem, po lewej, budynek administracji więziennej (rozebrany w 1953 r.). U podnóża zamku dzielnica żydowska z zabudową ulic: Krawieckiej (Dom Modlitwy), Zamkowej, Jatecznej (Wielka Synagoga / Synagoga Maharszala), Nadstawnej, Ruskiej (cerkiew prawosławna), Czwartek oraz Lubartowskiej. Wzdłuż prawej krawędzi na zaciemnionym tle skrzydła samolotu napis białymi literami naniesiony na fotografię. Zdjęcie podklejone na tekturę.

Zamek Lubelski i okolice

nieznany

Muzeum Narodowe w Lublinie

Brama Krakowska otynkowana, z balustradą żelazna dookoła wieży na wysokosci balkonu. Pod zegarem podwieszona informacja o temperaturze powietrza:

Brama Krakowska

nieznany

1890 — 1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 38 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
asd