treść serwisu

Powrót do przeszłości

aria-describedby="share_tooltip2" aria-label="Udostępnij"

Treść ścieżki edukacyjnej

Zapraszam Cię w podróż po Polsce – nie tylko na mapie, ale również w czasie. Zobaczysz miejsca, które przez ostatnie 100 lat, a nawet dłużej, dzielnie znosiły upływ czasu. Dziś wyglądają niemal tak samo jak dekady temu. Jednak nie wszystkie miejsca miały tyle szczęścia. Warto przyjrzeć się temu, co i dlaczego się w nich zmieniło. Zapraszam do zabawy w szukanie różnic i podobieństw.

Opracowanie:

Renata Pernak

Licencja

Uznanie autorstwa

Powrót do przeszłości

Słownik pojęć:

Barok – główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI w. do XVIII w. W sztuce cechował się przepychem, dekoracyjnością i kontrastami. Barok wyodrębnił się we wszystkich dziedzinach sztuki: architekturze, literaturze, teatrze, plastyce i muzyce.

Judaizm – religia wyznawana przez Żydów; judaizm to wiara w jednego Boga. Najważniejszą księgą dla wyznawców judaizmu jest Tora.

Ratusz – budynek będący siedzibą władz miasta. W Polsce ratusz budowano zwykle na rynku danego miasta.

Żydzi – wyznawcy religii zwanej judaizmem; przez wieki osiedlali się w wielu miejscach na całym świecie, m.in. w Polsce. W roku 1948 powstało państwo Izrael, w którym mieszka wielu Żydów.

Obiekty wykorzystane w tej ścieżce edukacyjnej

0

Znaleziono 0 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
asd