treść serwisu

Powrót do przeszłości

aria-describedby="share_tooltip2" aria-label="Udostępnij"

Treść ścieżki edukacyjnej

Zapraszam Cię w podróż po Polsce – nie tylko na mapie, ale również w czasie. Zobaczysz miejsca, które przez ostatnie 100 lat, a nawet dłużej, dzielnie znosiły upływ czasu. Dziś wyglądają niemal tak samo jak dekady temu. Jednak nie wszystkie miejsca miały tyle szczęścia. Warto przyjrzeć się temu, co i dlaczego się w nich zmieniło. Zapraszam do zabawy w szukanie różnic i podobieństw.

Opracowanie:

Renata Pernak

Licencja

Uznanie autorstwa

Powrót do przeszłości

Słownik pojęć:

Barok – główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI w. do XVIII w. W sztuce cechował się przepychem, dekoracyjnością i kontrastami. Barok wyodrębnił się we wszystkich dziedzinach sztuki: architekturze, literaturze, teatrze, plastyce i muzyce.

Judaizm – religia wyznawana przez Żydów; judaizm to wiara w jednego Boga. Najważniejszą księgą dla wyznawców judaizmu jest Tora.

Ratusz – budynek będący siedzibą władz miasta. W Polsce ratusz budowano zwykle na rynku danego miasta.

Żydzi – wyznawcy religii zwanej judaizmem; przez wieki osiedlali się w wielu miejscach na całym świecie, m.in. w Polsce. W roku 1948 powstało państwo Izrael, w którym mieszka wielu Żydów.

Obiekty wykorzystane w tej ścieżce edukacyjnej

0
awers

Pocztówka z widokiem Warszawy – ulicy Królewskiej

nieznany

1908 — 1914

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

fragment lica

Widok Galerii Gotyckiej w Wilanowie

Frey J., Vogel Zygmunt wg

1804

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

S/G/546/ML - Widok Zamku i ul. Kowalskiej w Lublinie. Na pierwszym planie widok ukazanej z góry ul. Kowalskiej, w głębi bryła Zamku od strony południowo-zachodniego narożnika oraz fragmenty baszty i kaplicy św. Trójcy. Wzdłuż ulicy sylwetki przechodniów i wóz konny. Przedstawienie szczegółowe, z precyzyjnie oddanymi detalami architektonicznymi. Utrzymane w tonacji szarości i beżu.

Zamek Królewski w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Krakowskiej i Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie w ujęciu perspektywicznym. Sylwetka bramy w głębi na osi, dominuje nad resztą architektury. Wieża nakryta barokowym hełmem z latarnią, przed nią połowę niższe przedbramie zwieńczone trzema cylindrycznymi wieżyczkami i krenelażem, w przyziemiu półkolisty przejazd. Przy północnej (lewej) stronie ulicy mury wypalonego kościoła i klasztoru karmelitów bosych i fragment nawy bocznej przylegającego do nich kościoła św. Ducha. Przed spalonym kościołem długi ciąg kramów. Po południowej (prawej) stronie kilka kamienic Krakowskiego Przedmieścia. Przed bramą i na ulicy sylwetki przechodniów. Ściany budynków z linearnie zaznaczonymi podziałami i detalami architektonicznymi.

Widok Bramy i Przedmiescia Krakowskiego w Lublinie

Dietrich, Fryderyk Krzysztof

1821

Muzeum Narodowe w Lublinie

Stettin. Schlosskirche - Ujęcie z przodu. Szczecin. Kościół zamkowy.

Stettin. Schlosskirche | Szczecin. Kościół zamkowy

Krause, Hugo

około 1920 — 1930

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok na Oranżerię i Ogród Różany

Fotografia

nieznany

XX wiek

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Znaleziono 8 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd