treść serwisu

Arka Noego

scena biblijna, alegoria

Jest częścią kolekcji: Europejscy klasycy nowoczesności

Nota popularyzatorska

Urodzony w Moskwie Marian Tomaszewski (1904–1968) rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum, lecz po rewolucji październikowej przeniósł się z rodzicami do Polski. Matura w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (1926) umożliwiła przyszłemu malarzowi zatrudnienie w oświacie, z którą związał niemal całe życie zawodowe. Po uzyskaniu dyplomu na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych uczył rysunku w stołecznych szkołach średnich.

W okresie okupacji hitlerowskiej wrócił do Lubina, gdzie otrzymał funkcję instruktora na kursach plastycznych Janiny Miłosiowej (1896–1983), a później w niemieckiej Szkole Malarsko-Rysunkowej. Równolegle do działalności pedagogicznej Tomaszewski brał udział w podziemnym życiu kulturalnym. Po wyzwoleniu miasta tworzył zręby instytucji z Tymczasowym Zarządem Związku Zawodowego Artystów Plastyków, którego został prezesem.

Doświadczenia lubelskie wpłynęły na powierzenie mu misji organizacji życia artystycznego w Szczecinie, gdzie dotarł we wrześniu 1945 r. W Wojewódzkim Wydziale Kultury i Sztuki pełnił funkcję referenta do spraw plastyki, w lokalnym oddziale ZZAP – wiceprezesa, zakładał Towarzystwo Krzewienia Kultury na Pomorzu Zachodnim i Wolne Studium Sztuk Plastycznych (od 1947 r. Szkoła Sztuk Plastycznych, a od 1948 – Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej), którego został kierownikiem.

Wspomnienia wojenne i pionierskie zaangażowanie stały się głównym tematem jego dzieł malarskich, jak w przypadku prezentowanej niewielkiej akwareli Arka Noego (1946). Inspirowana biblijną historią o wielkim potopie, sprowadzała ówczesną sytuację historyczną do uniwersalnej opowieści o odrodzeniu świata. Dzieło było odbierane jako jedna z licznych aluzji do konceptu Ziem Odzyskanych jako nowej Arkadii, które uczyniły z Tomaszewskiego postać ikoniczną dla szczecińskiego środowiska. Mimo powrotu artysty do Warszawy w 1951 roku, kontakty towarzyskie i zawodowe łączyły go z Pomorzem Zachodnim do końca życia.

Szymon Piotr Kubiak
Sygnatury i napisy:

  1. Napis;sygnatura: na recto u dołu po lewej; tm
  2. Napis;sygnatura: na verso pośrodku; Arka Noego

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Tomaszewski, Marian (1904–1968)

Rodzaj obiektu

obraz

Technika

tempera

Tworzywo / materiał

papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

1946

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Szczecin (województwo zachodniopomorskie) - 

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/SE-M/641

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd