treść serwisu

Sobolówka. Ze strony północno-zachodniej. Front fabryki

Jest częścią kolekcji: Zbiory ikonograficzne

Nota popularyzatorska

Budynek frontowy cukrowni wypełnia niemal całą szerokość kadru. Na pierwszym planie widoczna jest droga gruntowa, wiodąca równolegle do budynku oraz dolnej krawędzi kadru, odgrodzona po obu stronach solidnym, prawdopodobnie nowym, płotem. Teren wznosi się ku lewej stronie. Do budynku cukrowni, na jej drugą kondygnację prowadzi nasyp-rampa ziemna, a na niej widoczne są ślady kół. Otwarte wrota, drzwi i niektóre okna oraz nieliczne postacie przed budynkiem sugerują, że zakład jest w trakcie pracy. Z prawej strony przedstawienia, przed budynkiem głównym, w miejscu, gdzie teren opada ku wodzie, znajduje się kilka połączonych ze sobą niezbyt okazałych budowli pomocniczych, częściowo pogrążonych w gruncie.

Album zawiera siedem kart prezentujących zdjęcia fabryki w Sobolówce. Wykonano je w 1885 roku, porą letnią, być może w związku z pracami nad kolejnym tomem Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, który miał zawierać opis miasteczka Sobolówka.

Album o wymiarach 34,5x38 cm oprawiony jest w twardą okładkę pokrytą płótnem. Grzbiet i narożniki okładki wzmocnione są tekturą w kolorze czerwonym. Na przedniej stronie wytłoczono złotymi literami nazwę „Sobolówka”.

Fotografie wykonano w technice albuminowej i naklejono na sztywne karty. Każde zdjęcie ujęte jest w prostą nadrukowaną ramkę. Tuż pod zdjęciem uwieczniono drobnym drukiem nazwisko fotografa A. Guetz oraz nazwę miejscowości mieszczącej atelier fotograficzne „Toultchine” (Tulczyn).

Poniżej ramki zamieszczono pogrubioną czcionką wyraźny napis prezentowanej miejscowości oraz kursywą opis ujęcia fabryki.

Wieś Sobolówka obecnie znajduje się na terytorium Ukrainy w zachodnio-centralnej części w rejonie tepłyckim obwodu winnickiego. W XIX wieku, pod rozbiorami stanowiła siedzibę gminy Sobolówka w powiecie hajsyńskim guberni podolskiej.

Dobra Sobolówka należały do klucza tepłyckiego, który otrzymała w posagu Aleksandra z Potockich Potocka. W wyniku ślubu Aleksandry z Augustem Potockim ziemie te weszły w skład dóbr wilanowskich. W 1859 roku wioska o charakterze targowym otrzymała prawa miejskie (ukaz z 12 lutego 1859 roku). Akta związane z tym procesem z lat 1843-1859 zachowały się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w zespole Archiwum Gospodarcze Wilanowskie.

Miejscowość znajduje się nad rzeczkami Świniarką i Surą. W latach 80-tych XIX wieku znajdowało się w niej 741 domostw, zamieszkałych przez 4180 mieszkańców, z czego 775 osób było wyznania Mojżeszowego. W miasteczku znajdowała się cerkiew Najświętszej Marii Panny wzniesiona w 1790 roku, do której uczęszczało 4539 parafian, również z sąsiednich miejscowości. Była tam też synagoga.

Do gminnej jednoklasowej szkoły w Sobolówce uczęszczało 61 uczniów. W mieście, oprócz urzędu gminy, znajdowały się też apteka, poczta miejska, 3 młyny, 16 sklepów, 26 rzemieślników, 26 targów oraz cukrownia.

Widoczna na zdjęciach fabryka to z pewnością cukrownia, która była największym zakładem przemysłu spożywczego w Sobolówce. Zachowały się akta założycielskie fabryki z 1867 roku. Cukrownia zatrudniała 400 robotników, posiadała 11 dyfuzorów i 12 maszyn parowych. Fabryka stanowiła własność Aleksandry Augustowej Potockiej.

Ewa Mostowicz-Kapciak

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Guetz A.

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 30,5 cm, szerokość: 35,0 cm

Rodzaj obiektu

fotografia z albumu

Technika

fotografia albuminowa

Tworzywo / materiał

papier

Czas powstania / datowanie

1885

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Polska

Właściciel

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Numer identyfikacyjny

Wil.Zb.Ikon.583/5

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd